Doklady potrebné pre registráciu:

1) Živnostenský list / Výpis z obchodného registra
2) Evidenčné číslo / Colné povolenie